top of page
websitefotoportrett_edited.jpg

Ingvill Gaarder er en billedkunstner som studerte kunst, maleri, mediekunst og fotografi ved Kunstskolen i Bergen, University of Houston (USA) og Chelsea College of Arts, University of the Arts London (UK) og oppnådde Bachelor og Mastergrad. Hun er basert på atelier på Tau i Ryfylke. Arbeidene hennes har blitt utstilt ved ulike visningssteder i Norge og utenlands i blandt annet Storbritannia, Island, Tyskland, Frankrike og USA.

 

I løpet av maleprosessen prøver jeg å dokumentere fysisk og psykologisk tilstedeværelse og undersøker og eksperimenterer med den kommunikative funksjonen til farger og form og utforsker hvordan disse samhandler. Det er en kombinasjon av tilfeldigheter og overveielser, som skaper inngangsporter til å foreslå både en fysisk og følelsesmessig energi i løpet av arbeidet. 

 

Utgangspunktet for hvert maleri er inspirert av en form for narrativ, som informerer arbeidets gang. Jeg tror at visuelt språk har en sterk kraft, som musikk eller litteratur og at den har evnen til å kommunisere og transformere.

Ved å bruke en konseptuell billedlig dialekt som er både individuell og generell, ser jeg på arbeidet mitt og prosessen som et personlig uttrykk for det ubevisste, drømmer og det umiddelbare følelsesmessige.

Ved å bruke forskjellige maleteknikker kan jeg eksperimentere ved å forsøke å skape glimt av rom og objekter som delvis antydes og hvor foreslått tekstur, former og belysning, transformerer og skaper et tvetydig rom. Maleriet blir til slutt "funnet" når det ser ut til å ha en balanse.

bottom of page